grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

14 august 2013

Slutt på seks års korsang

I samband med kommunevalget 10.sept.2007 sa Kjell Svindland til meg at det var bra eg gav min stemme under valget, men han ønska stemmen min også på øvelsen i Musikklaget samme kvelden. I desse seks årene har eg vore med - med min skrøpelige sangstemme - på øvelsene, på møtene og til Homma. Det har vore gildt. Eg har følt fellesskapet sterkt, og er takksam for budskapet i gode sanger og for korlederens tolmod og inspirasjon. Men etter at eg mista hørselen på eine øyra og har konstatert at høreapparatet ikkje gir meg den hjelpa eg treng til sangøvelsene, må eg slutte. Eg seier derfor takk for meg og ønsker Guds velsigning over Musikklaget og sangbudskapet. 19.august 2013 (første korøvelse etter sommerferien), Tobias Salmelid.