grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

30 august 2013

Valget er ditt!


Det er stortingsvalg om vel en uke, mandag 9.sept., og mange lurer enda på hva parti de skal gi sin stemme. Sant nok, valget kan være vanskelig fordi vi bor i et godt land og ulikhetene mellom partiene er små. Men om forskjellene gir liten uttelling i kroner og øre, så er verdigrunnlaget i partiene ulikt – og det er det som må bli avgjørende for valget vårt, ikke de gode enkeltsakene.

Et annet valg kan være likså vanskelig: Hva slags verdigrunnlag eller  livssyn skal få bestemme vår tro og moral? Vi ser på menneskene i byen vår: Noen er muslimer, andre er kristne av en eller annen slag, noen holder seg til en av Østens mange religioner, andre har vendt ryggen til allslags gudstro og stoler bare på seg selv og ”vitenskapen”. Felles for oss alle er at vi har ett eller annet livssyn som styrer små og store handlinger og avgjørelser i hverdagen vår. Slik er det med partiene også.

Vi slipper ikke unna viktige bestemmelser i livet, vi blir satt på valg gang på gang.  ”Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. … Velg da livet, så du går på Herrens veier og holder hans bud, så skal han velsigne deg i landet.” Dette var Moses sitt budskap til Jakobs etterkommere da de drog fra Egypt og inn i landet Israel (Judea, Samaria og Galilea) for 3200 år siden. De måtte ta et verdivalg både da og senere. Heller ikke vi kommer utenom et valg, både personlig og politisk. Apostelen Paulus formaner oss til å ”be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt”. Men  vi skal også være like frimodige som apostlene Peter og Johannes da de stod for Jerusalems høyeste myndighet og sa: ”Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn Ham. - En skal lyde Gud mer enn mennesker!” Søndagens budskap i bibelteksten sier dette klart: ”Ordet  om korset (Jesu kors) er ei Guds kraft til frelse for hver den som tror” (1.Kor 1:18f). Du har mange muligheter til å gå og lytte til dette budskapet, og så er det opp til deg om du vil la det skape tillit og tro i ditt hjerte. Om du ignorerer det, er det ikke mennesketanker du forkaster, men Guds frelsesmulighet for deg. Valget er ditt. (Andakt i Agder, 5.sept.2013)