grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 oktober 2013

"Barn er en gave fra Herren"

I lekekassen i Valaveien, Randaberg

Kanskje så dei noe som lokka og drog dei heimantfrå ...

Det står slik i Salme 127:3, den salmen som begynner med : "Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves", dette gjelder nok også det byggverk som me kaller familien. Bjarne og Unn-Iren sendte nettopp den andre dattera til Amerika, mange av barna mine har opplevd at deira barn forlot heimen .... både minner og foto kan bli utydelige ...

Farmor sammen med Benedicte, Martha, Marie og Grete

Så kjenner me på tomrommet etter ein gutt eller jente som skulle videre i livet. Men einsemda fyllest også av stolthet over at barnet var normalt og voks opp og kunne langt på veg greie seg sjølv.