grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

06 oktober 2013

Eksisterer Gud?

Forfatterne Atle Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen gir i boka Eksisterer Gud? (Cappelen Damm, 2013, 270 s.) en grundig drøfting av de ulike argumentene for eller imot Guds eksistens. Er der èn personlig, allmektig, uendelig og kjærlig Gud som virkelig går inn i en årsakskjede her i verden og påvirker hvordan noe er eller beveger seg? Det er altså ikke tale om mange slags "guder" som bare påvirker noen når de er i noens tanker. Boka drøfter kosmologiske argumenter, designargumenter, religiøse erfaringer og mirakler, Jesu oppstandelse,  moralske argumenter og det ondes problem. Forfatterne konkluderer med at det er mer sannsynlig at Gud eksisterer, enn at alle tings opphav skulle være et fysisk "kvantemekanisk felt".  Likevel, "vi tror at et fellesskap av mennesker der kjærlighet er det viktigste, er det som er Guds fremste mål. Kanskje er det viktigere for Gud at vi vil det gode, enn at vi er sikre på at Gud finns? For hvis Gud finns vil vi alltids oppdage det til slutt."
I sin preken i kirken her i formiddag la Paul Daasvand vekt på Guds kjærlige omsorg for både barn og bortkomne voksne, og avsluttet med å sitere varmt og personlig sangen: "Som når et barn kommer hjem om kvelden blir møtt av en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet har på meg. Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem." (Sangboken 220).