grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 mai 2014

Amy Simon, Afrika-misjonær

Amy Lynn Simon (f. 20.09.1988) er datter av Lisa og Richard Simon og altså Tønnes sitt barnebarn. Ho er ferdig med sin sykepleierutdanning og vil reise til Afrika som misjonær. Hennes misjonsselskap, ABWE (Association of Baptists for World Evangelization, abwe.org) ønsker henne plassert ved deira sykehus i Mango i nordre del av Togo i vest Afrika. Men deira ordning er slik at misjonærene sjølve må skaffe midler til sin utreise og arbeid. Både Amy sin menighet og andre støtter henne, og eg fekk også brev frå henne om støtte - som eg har sendt. Ho planlegger utreise i juni 2014, språklesing (fransk) og videre arbeid ved sykehuset i to år. Amys foreldre har adresse 706 Walnut Drive, East Straudsburg, PA 18302, USA. -  Amy avslutter brevet sitt med: "In closing, I would like to share with you a verse that has always been so meaningful to me as I prepare to go to Togo: Colossians 4:4-5: That I make it manifest, as I ought to speak. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.(Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør Ordet om Kristus kjent. Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt.) With all my heart, thank you for all your prayers and support! In Christ`s love. Amy Simon"