grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 mai 2014

Forkynnersamling med eitt tema: Vekkelse


26 «fritidsforkynnarar» i Misjonssambandet var innbedt til samling på Holmavatn leirsted torsdag 8.mai, til middag og kaffe og samtale om eit emne som me alle var opptatt av: Vekkelse. Egil Grandhagen hadde fått sjukdomsforfall så Terje Thorsen (foto) talte engasjert og personlig om alle sider ved vekkelse. Bibelen omtaler den i Rom 11:14 (å vekke), Ef 5:14 (våkn opp), 2 Tim 2:26 (å sove i sin rus), og Joh 5:25 (oppvekking av Lasarus), og fleire stader. Vekkelsen starter ved at Ånden får vise mennesket dets fortapte stilling, det vert ei besøkelsestid fordi «Jesus frå Nasaret drar forbi»: «Kall på han den stund han er nær».
Vekkelsen har eit forarbeid: Terje kom inn i vekkelsen fordi mora hadde bedt han med på eit møte. Til forarbeidet høyrer forbønn og møter og undervisning, vegrydding for Jesus. «Vekkelsesfolket» fekk møte Jesus i si nød – også utenom dei store vekkelsestidene. I dag er vekkelsesordet borte frå kyrkjene, og lyder også lite på bedehusene. Forkynnelsen må vera slik at «det stikker folk i hjertet», d.v.s. ikkje bare gode og vennlige ord skal lyde, men også harde og kvasse ord når det er nødvendig.
Vekkelsessangene må vera med. Også Jes 50:4-5: «Herren vekker mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis.» Ordet består av både lov og evangelium. Ulykker kan skape alvor, men ikkje gudsfrykt, det kan bare lovens ord. Fortellingen om den samaritanske kvinna viser oss at vekkelsen stundom går utenom Guds folk, disiplene hadde nemlig ikkje hatt tanke for folkets åndelige nød der i byen, bare kvinna forkynte Jesus. Viktige forutsetninger for vekkelse: Veden (kunnskap), elden (som Gud skaper ved sin Ånd), og lammet (Offerblodet, Jesus død for våre synder), jf. 1.Mos 22:7-8. Kan Gud gjeste oss i dag? «Send oss din vekkende Ånd!» --
I samtalen etterpå kom det fram mange personlige minner og understrekninger: Vekkelsesordet gjelder også for dei trufaste på bedehuset. Dei gamle kunne bibelord og katekisme, dette kunne Ånden bruke, men kva skal Ånden ta fatt i for dagens mennesker som er ukjente med bibelordet? «Daglig omvendelse» høyrer med, men det er ingen sjølsagt ting. «Han som førte meg til Jesus, er ein frafallen i dag.» Hus at me har forskjellig utsustning og nådegaver!
Det gjorde godt å vera med i forkynnerflokken og ta til seg budskapet. Regionleder for NLM Region Sørvest, Hans Bergane, leda samlinga, og etter ei felles bønnestund på kne avslutta han med å synge «Bli blott i sårene» (S. 236):
Bli blott i meg, så har Frelseren sagt,
Så skal du havne der hjemme.
Snart står du kledd i den skinnende drakt,
synder og sorg skal du glemme.
Fallet opprettet, Gud har oss kjær.
Krever ei gjelden mer av oss her.
Sønnen betalte, la det være nok!
Barn er du, barn får du være.