grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 juni 2015

Blogg nr. 500 - avslutning?

Skriving har vært min hobby i alle år, og derfor fikk sjølbiografien min tittelen "Med skrivekløe i misjonærbagasjen" (2011). Befalingen som Johannes fikk, tok jeg til meg: "Det du får se, skal du skrive i en bok" (ho blépeis grápson eis biblíon), Åpenbaringen 1:11.  Det ble mange inntrykk fra andre bøker, fra opplevelser på reiser, og tanker etter møter. "Alt" dette ble omgjort til blogginnlegg. Den første skrev jeg 1.oktober 2006, den siste - nr. 500 i rekken - skriver jeg i dag. Men nå har jeg fått et lite hint om at bloggene mine kanskje omtaler litt for mye. Det er jo i tråd med det den vise Forkynneren skrev for 2950 år siden: "Men ellers, min sønn, ta deg i vare: Det er ingen ende på de bøker som skrives, og mye gransking gjør kroppen trett." (12:12). Jeg kommer neppe til å holde meg borte fra skriving, men denne bloggen - salmelid.blogspot.no - vert hermed avsluttet.