grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

02 juni 2015

"Dyktiggjør for livet - forbered for evigheten."

Eg  (Tobias) ved det store veggkartet over Hurdal Verk i nordenden av Hurdalsjøen.
Overskrifta er mottoet for Hurdal Verk folkehøgskole, Akershus. I sin tid var det Norges største glassverk - i drift 1755-1895 både med vindusglass og vinglass. Ragnvald Tandberg kjøpte Verket, bygde det ut og drev herregård der (maleriet er fra den tid), så var det turisthotell fra 1929, tyskerne overtok 1940-45 og brukte det til føde- og mødrehjem for norske kvinner som fikk barn med tyske soldater.
Verket ble solgt til Misjonssambandet i 1945 og omgjort til Ungdomsskole, med Lars Aanestad som rektor.  Eg var lærer der i 1959-60 og altså 55-års jubilant under jubilandstevnet 29.31.mai. Det var svært kjekt å få delta der denne gangen - av dei 150 som kom til stevnet, var 8 frå kullet vårt.
Elisabeth, Tore, Ole, Lilly, Åse, Tobias, Åshild.
Asbjørn Mugås var rektor 1963-83, Gunnar Brudeli (ikkje med på bildet) og eg besøkte han under stevnet. Han var min medlærer for 55 år siden. Nåverande rektor er John Petter Stangeland, fra 1998.  Lærerstaben ved skolen gjorde det beste de kunne - og det var mye - for oss under oppholdet. Vi glømmer ikkje så snart Stangelands levande "historietime", og den personlige andakten til Kari Helene Haugen (begge er tidligere Japan-misjonærer i NLM). Min ekstra bonus var gild overnatting hos Bent og Ellen under turen.