grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

28 januar 2016

Søndagssamling kl. 11.00, både for Kirken og for Bedehuset


  Alt dette kan sees på som inngrep i kirkens enemerker, men det bør heller sees på som uttrykk for vokster og utvikling i det norske kristensamfunnet. Søndagssamlinga kl. 11.00 er oftest blitt sett på som vedtatt kirketid for Dnk og andre etablerte kirkesamfunn i Flekkefjord. Men Bedehuset i byen har måtte holde seg til kveldsmøter på søndager. Bedehusene i Sira, Gyland og Moi bruker gjerne formiddagsmøter når det passer slik, men synspunktene i protokollen for Flekkefjord bedehus fra 1875 synes å stenge for møter "i kirketiden". Men gjør de virkelig det? Nei, etablerte lover - til og med landets Grunnlov - blir forandret fordi tiden og veksten krever fornying. Men vil ikke bedehussamling søndags formiddag virke som utilbørlig konkurranse med kirken? Nei, dette må vi se på fra Bedehusets synsvinkel: det vil nemlig utvilsomt føre til at bedehusvennene blir meir bevisste om sin forsamling / menighet, og det som høyrer til av tjenester og oppgaver. Jeg vil derfor foreslå at årsmøtene for ImF, NLM og NMS tar dette opp til prinsipiell drøfting, så får vi ta de praktiske utfordringene når de kommer. Det er også mulig at en eller to organisasjoner har sine søndagsmøter kl. 11 og en eller to andre har sine kl. 19.30.                (Oversendt noen av styremedlemmene i misjonsorganisasjonene  som bruker Flekkefjord bedehus)