grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 mai 2016

Solvarme, deilige måltid, godt budskap, og overmoden tid for utmelding av Dnk.

Møtedirigent Svein Sturla og protokollfører Tobias (foto:Ove)
Flekkefjord Felleslag, et område i  NLM, hadde sitt årsmøte på Tonstadli lørdag 7.mai, med bra frammøte. 51 avga stemme under valget. Sigmund Stenberg ble gjenvalgt, han har vært traus styreleder de siste årene. Sven Hogstad ønsket ikke gjenvalg som styremedlem, han er en god mann som derfor blir tildelt svært mange oppgaver. Ove Sandvik fortsetter som områdearbeider, han bind Felleslaget sammen med sine stadige besøk på bedehusene og svært nyttige og mange nettinnlegg og møtereferater. Arvid Skåland er iherdig styreleder og dugnadsarbeider på Ersdaltun foreningssenter. Tonstadli misjonssenter drives svært godt økonomisk og framtidsretta av Aslaug og Ingve Nord-Varhaug. Kvinesdal Gjenbruk, fra 14/6/2012, har mange ulønna medarbeidere som samler nøgde kunder og mange penger til NLM.
  Påtroppende regionsleder Kolbjørn Bø (42) hadde ei god misjonspreken ut fra Joh.Åp. 7:9-17, og understreket ordet "derfor" i vers 15. Som innledning til samtale hadde han et tema om vår "åndelige situasjon". Uten direkte å fremme utmelding av Dnk, understreket han hvordan regionen ( NLM/Sør-vest) ville og kunne være behjelpelig med alle tjenester som bedehusflokken hadde bruk for. Mange hadde ordet i samtalen etterpå. Tobias Salmelid holdt fram at om noen hadde et formålstjenlig arbeid i Dnk, burde han holde fram med tjenesten der. Men en passiv Dnk-medlem med sitt virke i bedehus-menigheten, burde melde seg ut av Dnk og - for å opprettholde orden og formell tilhørighet med sin organisasjon ("kirkesamfunnet" NLM) - melde seg inn i NLM-trussamfunn.
  Misjonær Wenche Lunde (63) hadde en engasjert preken lørdags kveld om Filip, Ap.gj 8, og fortalte gripende fra sitt arbeid i Peru.
  Vi var mette av mat og gode inntrykk da vi kjørte tilbake til Flekkefjord om kvelden. Det hadde vært gildt å få hilse på alle kjente fra misjonslagene i nabobygdene.