grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 januar 2017

Misjonssambandets menighetsteologi

Overskriften kan se ut som en umulig kombinasjon:  Har det lekmannsstyrte NLM noe menighetsteologi? Øyvind Åsland, gen.sekr. i NLM bruker dette uttrykket positivt i Dagen 27/1, om en menighetsteologi "som er bibelsk og fanger opp dagens virkelighet". Han er enig med Fjellhaug-læreren Kenneth Ellefsen om at det er viktig å arbeide med dette i NLM i tiden framover.  DnK er nemlig i forandring, og lekmannsbevegelsen har alltid stått i et forhold til denne, "i, men ikke under kirken" var det gamle Hope-ordet i denne sammenhengen. Forandringen i kirke og bedehus har Einar Krogedal, Dagen 31/1, ikke fått med seg og skriver svært negativt om en kirkelig vind som blåser over bedehuslandet.  Som mange andre i NLM er han redd for "kirkelige" ord som prest, liturgi og kirke.  Han ser ikke hvordan Paulus taler om menigheten, bare det Hope en gang har sagt, i en helt annen kirkelig sammenheng i landet vårt. - Men "forkynnelse og kirkerett er ikke motsetninger", sier Ellefsen i et svært leseverdig stykke i Dagen 1/2, og vil bort fra det pragmatiske kirkesynet som har preget NLM. NLM har vært nøye med å etablere gode kirker på misjonsfeltene, men har ikke tatt det så nøye med å ordne opp her heime. Å etablere seg som en kirke ville være mye bedre for de mange NLM-forsamlingene, både de store og de små. "Kirkeretten gjør ikke noe annet enn å organisere menighetens liv rundt nådens Ord." Kirkeordninger virker styrende på menighetsbygging.