grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 januar 2017

Skapelsen - i løpet av ei kort uke, eller en lang evolusjon?

Denne saken har opptatt meg i det siste, og derfor har jeg nå lest gjennom den nyeste boken om dette emnet: Davidsen og Søvik: "Evolusjon eller kristen tro? - Ja takk, begge deler!" Ikke alt er like klart og troverdig i boken, men forfatternes ståsted er likevel ikke langt fra mitt eget. På side 168 er det sagt på denne måten: "Adam og Eva er historiske personer som Gud gir et kall til å bli kjent med ham og til å ta hånd om skaperverket. Disse menneskene kan derfor kalles Homo divinus (etter den engelske teologen John Stott), utvalte representanter for menneskeslekten. - Vårt håp med denne boken er ikke at vi har funnet de endelige svar på hvordan kristendommen skal forstås i forhold til evolusjonen, men vi ønsker å vise at det er ingen motsetning mellom kristen tro og evolusjon (side 201). Vi tror på Gud som skapte himmelen og jorden, og på Jesus som verdens frelser. Vi tror at Gud skapte et fininnstilt univers med potensial for utvikling av liv, en selvstendig verden med en biologisk utvikling. Der er mennesket kalt til å vise kjærlighet og empati, utvikle selvstendighet, forvalte og utforske skaperverket til Guds ære og skaperverkets beste. - Til sist har Gud sendt Jesus Kristus som ved sitt liv, sin død og oppstandelse er hans gave til oss: Han regner oss som rettferdige når vi ber Gud om tilgivelse og får del i Jesu liv. I fremtiden får vi også del i det evige liv, når vi reises opp fra de døde ..."