grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 januar 2017

Utmeldt!

Nå har vi, som så mange andre etter Kirkemøtets vedtak 30/1/2017 om "likekjønnet ekteskap" , meldt oss ut av Den norske folkekirke. Med denne utmeldinga kommer vi likevel ikke til å bli stående utenfor ethvert menighetsfellesskap. I alle år har vi nemlig vært aktive medlemmer i den lokale Misjonssambands-forsamlinga (misjonslaget) i Flekkefjord bedehus. Der har vi vår lokale tilhørighet og menighet. Misjonssambandet har også opprettet et "NLM-trossamfunn". Selv om den praktiske betydningen av denne er liten for oss, har vi nå meldt oss inn der. På bedehuset ønsker vi å stå sammen om Guds ord og være til hjelp for hverandre.