grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 mars 2017

Svakhet og grå hår

I samband med 80-årsdagen min har mi bønn til Herren  blitt den samme som en ukjent salmist har forma slik i Salme 71: "Hos deg, Herre, søker jeg tilflukt, la meg aldri bli til skamme. Berg meg og fri meg ut i din rettferd, vend øret til meg og frels meg. ... Fra jeg ble født har jeg støttet meg til deg, fra mors liv er du min styrke. Jeg vil alltid prise deg ... Kast meg ikke bort i alderdommens år, forlat meg ikke når kreftene tar slutt! ... Gud, fra jeg var ung har du lært meg opp. Jeg forteller fortsatt om dine under. Gud, forlat meg ikke selv når jeg blir gammel og grå, la meg tale om din kraft til hele den slekten som kommer."

Vi feira dagene våre sammen, Bjørg (75)  og eg. På Holmavatn leirsted hadde mine fem gutter bedt oss og over 40 andre til eit svært vellukka bursdagsselskap, med taler, svært god middag, kaffe og kaker, underholdning, og overnatting. På gruppebildet av storfamilien Salmelid, medrekna ektefeller og kjærester, er vi 28 i alt! Og utover i veka hadde vi besøk av medlemmer i mannslag og kvinneforening, styremedlemmer, og gode venner fra Bedehuset. Sjølv om den kroppslege svakheten  ikkje er til å unngå, så er eg takksam og glad fordi eg har fått feira 80-årsdagen, og fordi vi er to til å dele dagene som kommer.