grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 august 2017

Søndag 13.08.17 Byen, dåpen, 80-årsselskap, misjonsfest

Mykje hendte denne helga. Det var 175 år siden Flekkefjord fekk bystatus, og dette vart feira lørdagen og søndagen med stor stas, musikk, mat og drikke, "historisk gudsteneste", åpning av parkområdet utenfor Kulturhuset (bildet) og mykje meir. Me deltok på lørdag, men søndagen hadde me andre oppgaver.
          Grete Goa feira sin 80-årsdag på Ognatun med tilsammen 52 Goa-etterkommarar og 8 gjester ellers, kl. 11.30 - 17.00, svært kjekt samvær og gildt å få treffe desse slektningene som me sjelden ser. Grete er ei svært oppegående dame, siden mannen Børge døde for ti år siden har ho besøkt 12 land, bl.a. Kina. Ho har ei sterk helse, og er svært trivelig og smilande.
         Om kvelden var me på misjonsfest på Lye (Bryne), det var avskjed for Geir Tore og Margunn som drar til Tanzania for ein toårsperiode 22.august. Barna blir heime på forskjellige skuler.  Det er fint at Geir Tore og Margunn kan dra til Afrika som misjonærer igjen, både Bjørg og eg skulle ønska at me kunne gjort det samme - det snakka me om på veien heim etter møtet.
        Ellers var søndagen ein stor dag for heile Salmelid-familien fordi det var barnedåp av Johannes Salmelid Emdal i ei misjonskirke i Oslo. Johannes er mitt andre oldebarn, og Kristens første barnebarn  Bildet viser dei stolte foreldra Marie og Thorbjørn.
 Det var gildt å få med oss så mye me fekk, skulle helst vore med i barnedåpen også, og på det store Haydom-stevnet samme dag, men me rekker ikkje over alt. På kommande søndag tar me ein ettermiddagstur til Randaberg, der Bjarne og Unn-Iren har avskjedslag for Vibeke som skal til sine legestudier i Budapest. Så begynner "virksomheten" att etter sommerferien: Mandag skal me i misjonsforeninga att, mennene samles i den nye leiligheten vår denne gongen. Bjørg har oppgaver på språkkafeen og vakter på Sykehuset innimellom. Eg skal skrive andakt i avisen Agder. På bordkalenderen vår stod denne oppmuntringa i går: "Vær frimodig og sterk, gå til verket! Vær ikkje redd og mist ikkje motet! For Herren Gud, min Gud, er med deg." (1.Krøn 28:20). Løftet gjelder også deg som leser det nå.