grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 mars 2018

Gaven og gjengaven. (Preik palmesøndag 25.03.2018)

(Palmesøndag 25.03.2018 var Johanna Elises dåpsdag. Ho vart døypt i Kvinesdal bedehus på formiddagsmøtet der, av faren Even Olsen. Det var mora, Grete Salmelid Olsen, som hadde bedt Johannas oldefar om å preike den dagen)

Det er ein stor dag for oss alle, Johanna Elise er blitt døypt. Me vil gratulere foreldra Grete og Even med dåpsbarnet!
Dåpssøndag og palmesøndag, kva har desse til felles? Eit lite barn vert båret til dåpen, med eit godt liv framfor seg - og så palmesøndag, inngangen til påskeveka og Jesu død på korset. Her må me ta ein språkleg oppdatering først Me veit kva ordet dyppe betyr, det er å la tingen få kontakt med vann, dyppe den i vann for å vaske den eller væte den, la den få del i vannet. Det greske språket i NT har bare ordet dyppe (baptizein) både om å vaske og å døype. Men på norsk har me fått eit nytt ord inn i språket og skiller mellom å dyppe og å døype. Me får jo del i vannet både i samband med vask og dåp. Kva er så forskjellen på dåp og vask? Jo, ein kristen dåp utføres i Jesu navn, eller i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. Eit dåpsbarn får ikkje bare del i vannet, men også del i Jesus Kristus. Del i den gaven Jesus kommer med, frelsen, tilgivelsen, evig liv som Guds barn.
   Når me har fått ei gave, seier me kanskje "mange takk","tusen takk", eller me ser etter ein anledning til å komme med ei gjengave. Det vesle barnet som er her i mellom oss i dag, Johanna Elise, forstår ingen ting av gaven, og kan ikkje gje uttrykk for verken takk eller gjengave. Men du som er mor og far til barnet vil så snart dere får anledning til det, fortelle det om Frelseren Jesus, slik at det forstår at "Gud som  ikkje sparte sin eigen Sønn, men gav han for oss alle, vil også gje oss alle ting med han." (Rom 8:32).
   Kva har så dette med palmesøndag og Jesu død å gjere? Jo, det ser me bl.a. i Rom 6:3, ein kristen er "døpt til hans død", får del i Jesu død for våre synder, offeret han kom med ved din død på korset for å dekke over vårt gjeldsbrev. Dette offeret er hans gave til oss, det han gir oss uforskyldt. Har me plass til noe gjengave her?
  Den fortellinga me har som tekst i dag, Matt 26:6-13, forteller om ei kvinne (Maria i Joh 12). Jesus og disiplene hans var i Simon den spedalskes hus, han hadde kanskje blitt helbreda av Jesus. Simons gjengave var kanskje nettopp at han ba dei til selskap i ditt hus. Marias gave av kostbar nardussalve har tilknytning til Jesu død, seier Jesus sjøl. Sammenhengen mellom tilgivelse og gjengave (takkegave) ser me svært tydelig hos ei anna kvinna  i fariseeren Simons hus, fortalt hos Lukas 7:36ff. Denne kvinna er uten navn og var blitt tilgitt dine synder og lastefulle liv, difor elska ho så mykje. Kanskje var det nettopp den samme kvinna som det fortelles om i Joh 8, då Jesus sa «Heller ikkje eg fordømmer deg.» Ho elska Jesus slik at ho kom med denne gjengaven til han, ei alabastkrukke med fin salve.
  Me leser om rådsherren Josef frå Arimatea som tok mot til seg - fordi Jesus hadde betydd så mye for han, at han gjekk til Pontius Pilatus med bønn om å få gravlegge Jesus, i den grava han hadde forberedt til seg sjølv og familien- Og så brukte han denne kostbare linduken han hadde vore på klesmarkedet og kjøpt. (Mark 15:43-46). Gjengave!
  Og rådsherren Nikodemus kom med 30 kg salve: myrra og aloe (Joh 19:39). Kva hadde han fått? Jo, har hadde komme til Jesus om natta og fått hørt budskapet i det me kaller den lille bibel. Gjengave! Apostlene utsatte seg for lidelse og død, i kjærlighet til Jesus. "... derfor er me skyldige til å sette livet til for våre brør" (1.Joh 3:16). Er Jesu død for deg virkelig blitt så stor og kostbar ei gave at du ønsker å gje ei gjengave til han?