grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 april 2018

Manipulering - kallMisjonsbladet Utsyn planlegger et nummer der manipulasjon blir ei hovedsak. Dette skriver redaktørEspen Ottosen om i Dagen 5.april.
Ut fra mine opplevelser som arbeider i Misjonssambandet, både som ansatt og som pensjonist gjennom tilsammen 60 år, føler jeg ordet manipulasjon som både negativt og galt. I NLMs språkbruk brukes andre uttrykk, f.eks. plassering, rekruttering og kall, når en stilling eller oppdrag trenger personell. Hovedstyret kalte meg til Etiopia etter Misjonsskolen, styret der plasserte meg på en arbeidsplass - uten å spørre meg eller diskutere med meg. Da vi hadde behov for å være hjemme noen år spurte formannen i Stavanger krets om jeg kunne virke i Flekkefjord Felleslag, og etter tre år der rekrutterte heimesekretæren i NLM meg til leder i Helgeland krets. Tre år etter bar det ut igjen til Etiopia. Både jeg og min familie, sammen med våre medarbeidere, såg på NLMs beslutninger om oss som Guds kall til oss. Er det ikke slik lenger? NLM styreorganer brukte ikke bibelord og åndelig press for å sende oss i nye oppdrag, de orienterte bare om at det var bruk for oss der. Og vi sa ja og gikk. I dag er jeg 81 år og har min åndelig heim - sammen med kona - i misjonslaget på bedehuset. Oppdragene kan være annleis nå, men kallet og villigheten til å gå, er den samme. (Jeg sendte dette til redaktøren og fikk svar tilbake. Utsyn ville gjøre det klart at kall og rekruttering var ikke det samme som åndelig manipulering).