grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 april 2018

NLM-leksikon gjennom 20 (40) år


Min hobby har i alle år vært å samle, systematisere og skrive, og det er vel derfor eg fant på å samle informasjon om Misjonssambandet og tilrettelegge den alfabetisk. Jeg kom dessuten ofte over stoff der ei sak eller person var omtalt, uten at bakgrunnen var gjort kjent. Etter å ha undersøkt historiebøker, blader og annen informasjon i 20 år eller meir, våget jeg meg til å utgi stoffet i ei bok. Den kom ut i 1998, 300 sider, fra Omega Trykk i Stavanger, og solgt ut så pass at jeg fikk dekket omkostningene. "Hvem, hva, hvor i Norsk Luthersk Misjonssamband" kom med kjente forsidebilder: Første nummer av Kineseren, Ludvig Hope, Fjellhaug og "Se markene ...". Så fant jeg på å legge boka ut på internett, til glede for noen, og forargelse for andre. Jeg hadde nemlig ikke tenkt over at det er noe som heter personvern, ikke alle ønsker navnet sitt på nettet, selv om det ikke kan unngås i våre dager. Men det var også noen som ønsket at opplysningene skulle ajourføres, andre ville ikke assosieres lenger med NLM. Resultatet ble at jeg oppgav hele nettutgaven av boka.
Meg jeg hadde jo opplysningene på min egen PC, disse ble ajourførte etter hvert som Utsyn og annen informasjon ble gjort kjent. Som en takk for det NLM hadde gjort for meg som god arbeidsgiver gjennom alle år, fikk jeg trykt opp 6-7 kopier av NLM-leksikonet og gitt til NLMs hovedkontor, arkivet, Asbjørn Kvalbein, m.fl. og beholdt bare en kopi selv. Denne utgaven kom i 2012, 346 sider stort format. Nye opplysninger jeg kom over, dødsfall m.m. ble innført i min kopi av leksikonet etter hvert.
I april 2018 spurte Geir Tore Salmelid om jeg kunne skaffe til veie en nettutgave av leksikonet som kanskje kunne oppdateres og danne grunnlaget til en litt meir offisiell internettutgave for de som ville ønske det. Det kunne jeg, og er meget takksam for at han tok initiativet og viste interesse for boka. Jeg la den så ut på Google Disk slik at den også kunne redigeres av Geir Tore. I dag holder han og jeg på å ajourføre den, så får vi se hva det kan bli til etter hvert.


2 Comments:

  • Noen som er interessert?

    By Anonymous Tobias, at 11 april, 2018 14:52  

  • Jeg savner den nesten hver dag når jeg jobber med setesdalswiki. Leksikon er unntatt i forarbeidene til personvernloven, så jeg fortsetter å skrive, men tar ut de som ikke vil ha omtale. F.eks. så hadde du info også om døde personer, og de kan man skrive om. Så jeg håper du legger det ut igjen! Harald Haugland

    By Blogger Harald Haugland, at 24 januar, 2019 18:33  

Legg inn en kommentar

<< Home