grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 juni 2018

Bønnhørelse og vekkelse?


"Gjør det igjen, Gud, gjør det igjen!
Du som er alle synderes venn.
Kom med din ild, ja sett oss i brann ..."
  Dette var åpningssangen på alle møtene med sangevangelistene Marit og Irene i Flekkefjord bedehus 12-27.juni. Guds kall og løfter vart presentert for ei stor forsamling i svært gode sanger, personlige vitnemål og bibeltekster. Mange hender vart opprekte når det vart spørsmål om forbønn. Noen vart bedt for, noen vart sikkert vekt opp og fekk ny bekreftelse på barnerett hos ein trofast Gud.
  Eg hadde bedt inderlig om helbredelse for hørselen min. Marit og Irene var til oss til frokost lørdag, og ba også for meg. Høreapparatet mitt fekk eg igjen til helga, det hadde vore til reparasjon i to veker. Men noe meir skjedde det ikkje. Jo, det gjorde vel det: Eg fekk sjå at også Jesus ba uten å bli bønnhøyrt, menneskelig talt: "ta denne kalken frå meg" og "kvifor har du forlatt meg?" Paulus ba tre gonger om å bli kvitt "tornen i kjødet"; fekk svar, men ikkje slik han ønska seg. Kanskje har også eg fått svar, uten at eg har tatt det til meg? På siste møtet vart me minna om Kaleb og Josva som hadde hatt tru til Gud, når det gjaldt å innta Kana'ans land, og beholdt styrken og tilliten til Herren også etter å ha passert 80 år (Josva 13:1, 14:6-12). Og midt i ein umulig situasjon fekk profeten Jeremias klar beskjed om at ingenting var umulig for Herren (Jer 32:16-27).
  Me ber om at vekkelse må koma til bedehuset vårt, slik at huset vert fylt av yngre mennesker, og at dei eldre som kjem, må få kjenne samhald i forsamlinga. Me ber om at alle som fyller huset når Alvik legger til rette for gode konserter på fredag, også må komme til vanlige søndagsmøter.
"Dann du meg, Herre, helt ved din Ånd,
Form meg som leret i mesterens hånd!
Ta meg og dann meg slik som du ser
Gagner min sjel og saken din mer."
Irene og Marit til frokost hos oss, vertinna i midten.