grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 juni 2018

Når Herren sover ...


"Reis deg! Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp!" Det er tempelsangere som skriver slik i Salme 44:24, disse som hadde "hørt hva fedrene fortalte om Guds gjerning i deres tid", hadde nå fått en følelse av at Herren måtte ha falt i søvn. Korah-sangerne hadde altså opplevt tvil, vansker, sykdom, ulykke eller andre av syndefallets følger i en vond verden.
Jesu disipler var jo sammen med sin mester i tre år, og hadde det bare godt, eller? I redselsfull storm på Genesaret-sjøen, da de fryktet døden i bølgene, lå Jesus i båten og sov!
Fredagskvelden 1. juni gikk det uunnværlige høreapparatet mitt i stykker, en toukers reparasjon kunne først starte mandag. Jeg var helt fortvila, ikke fordi jeg gikk glipp av TV-nyheter, men fordi jeg skulle lede formiddagsmøtet med nattverd på søndag. Vi ba til Herren Jesus i vår nød, ba om at jeg måtte få hørselen igjen - like plutselig som den hadde blitt borte for fem år siden. Jeg var sikker på at det skulle gå, ingenting er jo umulig for Gud! Men søndag formiddag var likevel ørene like døve. Da kom Moses i tanken min, han fikk et sterkt oppdrag fra Herren. Da Moses forsto at det medførte å måtte tale både med Farao og israelske ledere, vrei han seg unna ved å tilstå at han hadde "aldri vært noen ordets mann. Sen er min munn og sen er min tunge."(2.Mos 4:10-16) Da kunne vel Herren ha ordnet dette handikapet? Sikkert, men han gjorde det ikke. I stedet fikk Moses broren Aron som sitt talerør, "han skal være som en munn for deg."
 Da jeg åpnet møtet søndag, sa jeg at liksom Moses hadde bruk for bror sin for å tale, hadde jeg nå bruk for kona mi for å høre. De 33 som hadde kommet til møtet tok imot åpningsorda mine med et smil. Budskapet til taleren, Ragnar Ringvoll, var nettopp om da Jesus kom disiplene i møte på sjøen da de fikk motvind og slet hardt (Mark 6:47ff). Jesus kom også til de 30 nattverdgjestene som han hadde innbudt til å minnes hans død og oppstandelse. Det ble et velsignet møte. Bjørg hadde oppmuntret meg i forkant av møtet: "Du greier sikkert ledelsen av møtet på en god måte, og finner de rette ordene - da er det ikke så farlig om du ikke hører."