grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

08 august 2018

Bibelsyn - hvordan får en det?Det har vært noen innlegg i avisen Agder i det siste om bibelsyn, og 8/8 fikk vi et langt innlegg av sokneprest Runar Foss Sjåstad om hans syn og forståelse av Bibelen. Innlegget forklarer så mye at en leser vil bli mer forvirret enn opplyst. Vi er enige om at det er flere bibelsyn, og av de fire han nevner vil jeg personlig holde meg til det konservative, og jeg vil også være forsiktig med å lage en inspirasjonsteori.  Men på samme måte som enhver vitenskapsmann må starte med å håndtere selve stoffet han har fått til å studere, så må også en teolog gjøre det samme med sitt emne og ikke studere det som en religionshistoriker eller en filosof ville gjort. Hva sier så Bibelen om seg selv? Jo, at "hver bok i Skriften er innblåst/inspirert av Gud"(2.Tim 3:16-17) og at "aldri har noe profeti (profetord i Skriften) blitt båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud"(2.Pet 1:20-21).  Ut fra dette og liknende ord ser vi at "verbalinspirasjon" ikke er helt dekkende fordi menneskelig ordforråd og tankegang selvsagt er med.  Men uansett fremstår Bibelen som Guds ord til menneskene, og det må en teolog ta til seg i sine studier. Presten siterer også Tom Egeland som ikke er noen bibelforsker i det hele tatt, og heller ikke har noen gudstro, hva verdi ligger det da i hans meninger? Ikke alt i Bibelen er klart forståelig, noe må vi la ligge fordi vi finner ikke ut av det. I prestens artikkel ble det også nevnt at homofili blir kraftig fordømt gjennom både Mosebøkene og Paulus sine brever. Ser vi nærmere etter, så ser vi at det er ikke homofil legning som er fordømt, men en homofil praksis. Samleie utenom ekteskap er forøvrig sterkt fordømt i Bibelen ellers også. Så er det debatten om helvete og himmelen. Her skal vi være forsiktig med å slå fast det Bibelen uttaler seg forskjellig om, men at utgangen av dette liv fører oss til evig liv eller evig død er sikkert stadfestet gjennom hele Jesu forkynnelse. Presten mener at det vil gå bra til slutt med alle mennesker, det er hans egen mening som han ikke har fått etter studier i Skriften. Likevel forkynner han både Jesu kjærlighet (som består i å holde hans bud), misjonsbefalingen, dåpen og troen! Det er bra! Til sist nevner han at «alle må bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære" (Fil 2:10). Den bekjennelsen begynner her i livet for en kristen! Tobias Salmelid

Fredag 10/8 kom det tre innlegg i avisen som gikk imot prestens bibelsyn, de var skrevet av Astrid H. Tjørhom, Lars Fossdal og Bodil Frestad. Og i min avisandakt 31/8 vil eg nevne det samme med overskrift "Copyright Gud".