grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 august 2018

Boken og bokens folk

Eg (Tobias) hadde tale på Flekkefjord Bedehus søndag 26.august om Bibelen og Jødefolket. I den forbindelse kom eg inn på desse sakene:
Bibelen som Guds Ord, inspirert av Gud gjennom syner, Guds talerør profetene, Sønnen Jesus og øyenvitnene apostlene. Adam fekk kanskje beretningen om skapelsen gjennom eit syn (drøm), fortalde dette videre til etterslakten. Da Moses kom på banen, fekk han klar beskjed om å skrive (Ex 17:14), skrivekunsten var oppfunnet minst 1000 år før Moses: kileskrift, papyrus, byen Byblos ga opphav til ordet "Bibel". GT og NT, betre benevnelse  er "Paktenes bok". Peters vitnemål om Gudsordets opprinnelse, i 2.Pet 1:16-21, og Paulus stadfestelse av dette i 2.Tim 3:15-16.
Ein rød tråd gjennom dette er "bokens folk", jødene, "beviset på Guds eksistens" (kurfyrst Fredrik den store, 1750 og abbed Steimertz) (foto: IHVH på hebraisk)
Abrahams kall i Gen 12, han skulle bli til velsignelse (frelse) for alle folk, og få Kanaàn som sitt land, og dette landløftet står fast. Israels historie klart beskrevet i Dt 28 15-20 og 30:1-5 (Gud bortførte dei frå sitt land pga ulydighet, og detetter vendte dei heimover igjen pga Herrens miskunnhet).
Ulike bibeloversettelser, alle våre tre norske oversettelser er ulike, men svært gode.
Folket vart bortført då Jerusalem og templet vart ødelagt i år 70 e.Kr, og led mykje vondt, forfølgelse og drap og tilintetgjørelse i holocost (Norges historie; 1814 og "Donau"), men fekk igjen sitt land ved FNs bestemmelse nov.1947, og Israels opprettelse i mai 1948. Krigene hopper vi over, men Gud var med folket også der.
Gjennom heile historien ser vi at jødene kunne sei: "Neste år i Jerusalem", og minne Herrens om hans løfter om å vende tilbake, Esek 6:8, Mika 2:12
Harry Wiik Andersom (83) var med på Beit Skandinavias stevne i Lyngdal, og fortalte om sine 125 ferder til Israel, om korleis landet nå var "ein sprek 70-åring", og hans følelse av slektsskap med Land og folk fordi "frelsen kommer fra jødene", som ga oss Bibelen, Jesus og budskapet.
Vi holder oss til det som står skrevet, har ikkje lov til å legge noe til eller fjerne noe av Guds ord; Dt 4:2, 12:32, Åp 21. Vi forstår ikkje alt som er skreve, men det vi forstår, skal vi leve med, Dt 29:29. Apostlenes vitnemål i evangeliene hadde eitt klart formål: at lesarane skulle komme til tro på Jesus Messias og få liv i hans navn, Joh 20:30-31.

Det var i overkant av 30 på møtet, Bjørg leda og Irene og Olav Foss sang. Pianist var Olaf Thormodsæter. To kom bort etterpå og takka meg for talen, og likte den. Dette var gildt for meg å høyre, mitt høgaste ønske er jo nettopp at folk skal ta imot det budskapet eg trur at Herren har lagt på meg til å forkynne.