grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 september 2020

Hverdagsbibelen


Hverdagsbibelen

Bibelforlaget gav ut denne bibelutgaven i 2018, en «forenklet og levendegjort oversettelse» som mest likner på The Living Bible (1973). Hovedredaktørene for teksta er Sten og Elisabeth K. Sørensen, og Pluss-utgaven har i tillegg gode og korte studiekommentarer ved Jarle Waldemar. Forordet sier at «Hverdagsbibelen legger vinn på å holde seg innenfor de teologiske rammene grunnteksten gir, men dens viktigste oppgave er å gjøre Bibelen leservennlig og forståelig for moderne mennesker.» Hverdagsbibelen mangler kart og henvisninger, men har oversiktelige innledninger til hver bok i Bibelen. Litt skjult mellom Det gamle og Det nye testamentet finner vi også en oversiktelig kronologi for Det gamle testamentet og en god evangeliesynopsis.
Eg synes at Bibel2011 har eit greit og forståelig språk som også tar grunnteksta på alvor. Hverdagsbibelen kan ikkje og skal ikkje erstatte Bibel2011 eller NB-utgaven, men her er det ofte på ein positiv måte brukt dagligdagse ord og vendinger i staden for «bibelspråk» som kan være ukjent for mange. Sjå for eksempel på Rom 12:1 i sammenlikning med Hverdagsbibelen:
«Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.»(Bibel2011)
«Jeg vil derfor oppmuntre dere, mine kjære søsken, at dere også velger å gi kroppen deres som en gave til Gud. Tenk på kroppen som et redskap til å gjøre Guds vilje. Lev slik Han ønsker det. Dette er også en del av deres åndelige gudstjeneste.»