grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 januar 2021

Flekkefjord bedehus i forandringKirken er alltid den samme, ble det sagt i tidligere tider. For mange i dag synes den derimot nå å være i stadig forandring, ikke minst i vårt eget land. Men hva med bedehuset? Det første bedehuset ble bygt i 1840 i Norge, og nå er det blitt omkring 3000. De har navnet etter Jesu ord hos evangelisten Markus 11:17: «Mitt hus skal kalles et bedehus (bønnens hus) for folket». Husene ble reist av lekmannsbevegelsen, «i kirken, men ikke under kirken», av misjonsorganisasjoner og andre grupper som ønsket å delta i kristelig og bibelsk oppbyggelse uten at presten alltid måtte styre med det.
I Flekkefjord ble det første bedehuset reist i 1875. Det var kristenfolket i Indremisjonen (ImF) og senere i Misjonssambandet (NLM) og Misjonsselskapet (NMS), som stod bak. Disse misjonsorganisasjonene kjøpte det tidligere Samvirkelaget ved bybroen, Sundegaten 21, og dannet stiftelsen «Flekkefjord Bedehus» 1992. Bygget ble innviet til bedehus 3.sept. 2000, og byen fikk dermed ei skikkelig storstue til store og små samlinger av alle slag. Kjernen i bedehusfolket arbeider innenfor ImF, NLM og NMS, og driver med utstrakt opplæring, menighetsbygging og hjelpearbeid omkring i Norge og i alle verdensdeler.

Mange brukte å til byens kirker kl 11.00 søndags formiddag, og på bedehuset søndags kveld kl 19.30, eller på tirsdagskveldene der. Månedlige nattverdsamlinger på bedehuset var oftest på et kveldsmøte - omkring nattverdbordet, ledet av et par av de eldre, og avsluttet med bønn og vitnesbyrd av deltakerne.
Men hvorfor skulle disse troende samles til møte både i kirken og på bedehuset? Det måtte jo være mer naturlig at søndagsmøtet på bedehuset ble kl 11.00 slik som i andre forsamlinger i byen? Flere bedehus omkring i landet hadde allerede gått inn for en slik ordning, inkludert både dåp og konfirmasjon. Styret i ImF drøftet høsten 2015 spørsmålet om å danne egen forsamling i Flekkefjord med møter søndag formiddag. En gammel ordning for bedehuset var at der skulle det ikke være møter i kirketida. Flertallet i styret for bedehuset mente da at tida var moden for å se bort fra den regelen, bare NMS ønsket å beholde den. Styrene for de andre organisasjonene bestemte da høsten 2017 at de ønsket «å være en forsamling for de som vil ha et alternativ til DnK». Da denne saken dukket opp viste det seg at mange av bedehusvennene kjente på meir tilhørighet til sin misjonsorganisasjon enn til sin felles forsamling. Et utvalg ble derfor satt ned for å arbeide med retningslinjer og lover for en framtidig «Flekkefjord Bedehusforsamling NLM/ImF» der også misjonens sak ble ivaretatt. Disse ble ferdige i 2020, og godkjent av et flertall av medlemmene i NLM og ImF. Men så kom koronapandemien og Bedehuset ble stengt for offentlige møter, også for det planlagde stiftelsesmøte og årsmøte i bedehusforsamlinga.