grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 mars 2021

I dag e det nåden som gjelde (Jan Robert Madsen)

Ho ble teken på fersk gjerning, og straffen for synda va klar.

Ho sko steinast utenfor muren, intet talte til hennes forsvar.

Men då de dro henne fram te Jesus, for å høyra ka han syns derom,

Va det ingen som då hadde venta dei orda om nåde som kom.

Og då steinane lå der på bakken, va hver anklager rysta a skam.

I dag e det nåden som gjelde - nåde i plassen for dom.

Og det ordet det gjelde for alle, ja, hver einaste ein som vil tro.

I dag e det nåden som gjelde, i dag ser mi Herren e god.

Skrevet og sunge av Jan Robert Madsen, sangforfatter og metodist i Flekkefjord. Opptrer ofte på bedehus i  Flekkefjord og Kvinesdal området, gjerne sammen med pianist Olaf Thormodsæter og andre musikere.