grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

02 april 2021

Du som låg i natti seine (Jakob Sande)


 Du som spotta vart og banna,

Kront med klungerkrans om panna,

Medan augo brann i sorg.

Du som stod i namnlaus pine,

Skild frå dei du kalle dine,

Einsam i Pilati borg.


Lær mi sjel kor du laut lida,

Syn meg såret ditt i sida.

Styrk og nør mi veike tru.

Syn meg dine merkte hender,

Så eg frelst mitt auga vender

Opp til deg på krossen, du.  (Sangboken 659)