grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 april 2021

Påskemorgen: Han har stått opp!

Påskebrev til redaktøren

Kjære redaktør. Takk for dine mange innlegg og ledere i avisen Agder, og for dine tanker i samband med påskemiraklet. Etter litt nøling om Jesus, «datidens superstjerne», «tømrersønnen som ifølge historien ofres for menneskehetens dårlige oppførsel og synder», går tankene dine til påskebudskapets skildringer som «noe vår vestlige kultur er tuftet på: Han døde, men lever igjen!» Avslutningen kobler sammen «årets påskemirakel: vaksinen virker» med «det egentlige påskemiraklet om snekkersønnen som påtok seg skylden for all verdens elendighet og sto opp igjen etter å ha vært død i tre dager.» Gode og viktige ord, men jeg savner likevel det viktigste.

Den kjente språkforskeren, forfatteren og ateisten C. S. Lewis sa, etter å ha studert og sammenliknet mytologien hos de gamle kulturene for 2-4000 år siden, med den bibelske historien om Guds Sønn som ble et sonoffer for menneskenes synder: Tenk om fortellingen om denne gode Jesus er sann! Hva betyr det for meg at Gud virkelig lever, ser meg og kaller på meg i dag? Lewis dro konsekvensen av det de gamle historiene vitnet om, han gav seg over til Gud og ble en verdensberømt kristen apologet. - Påsken er ikke avlyst. Også i dag kan du og jeg ha tillit til den gamle fortellingen og legge våre liv i Herrens hånd.             Tobias Salmelid 

--------------------------

Han er oppstanden, Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.

Lov ham og pris ham! Halleluja! Han har beseiret mørke og død.

Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant, da livet han gav.

Gav det for oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han alle vil gi.

    (Ord og tone fra Tanzania, Sangboken 78)