grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 desember 2019

To brukte bibler fortellerVår mors gamle bibel låg hos Tønnes i Florida, han ba meg ta den heim til Norge fordi ingen kunne lese den gamle gotiske skrifta frå 1922 i hans familie. Kanskje var det ved mors død at han fekk bibelen hennes med seg som eit minne. Den er svært velbrukt, mange sider er løse, understrekinger ser me over alt, og ryggen er reparert, det er så vidt me skimter "Bendikte Seland" skrevet på framsiden av boka. På første side står det at "Bendikte Seland og Asbjørn Salmelid ble gift 11.april 1936, presten talte over Fil. 4,6" og så kjem navn og fødselsdato for oss to gutter. Om Tobias står det "Han skal forkynna Guds rike blant menneskene, 4/6 36". "Guds løfter om Tønnes, 15.mai 1957," og seinare: "Tønnes er frelst, 13.6 1960". Bak i bibelen har mor skreve: "I kveld ble eg møtt med dei orda 'Kristus er den som rettferdiggjer', ja på dette løfte vil eg døy. Seland, 26.1.1933. Nei, ikkje døy, men flytta heim til min elskede, min frelser. Amen. B.S."
  Tønnes sin nynorske bibel ser velbrukt ut utenpå, den er frå 1938, og gitt som "julehelsing frå mor og far 1960", der har mor på førehand understreka mange ord og avsnitt. Tønnes har ikkje skreve i den, men inni låg eit par personlige og inderlige bønnelapper med hans skrift. Bokryggen mangler. Han ville eg skulle ta den med heim, eit gildt minne for meg.