grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 oktober 2007

Randaberg 1957-2007


Eg vart forlova med Gunvor Goa i 1957 og fekk mitt første besøk i Randaberg, i min kommande svigerfars hus på Bø. Da me kom heim i 1972, etter dei to første misjonær-periodene i Etiopia, var det godt for vår familie på sju å få "overta" svigersfars nye hus i Valaveien (sjå bildet). Etter at me måtte avslutta misjonærtenesta i 1993 p.g.a. Gunvors sjukdom, vart me buande der inntil me i 2005 flytta til Randabergtunet. Gunvor døde 21.oktober 2006, og eg har nettopp nå fått solgt leiligheten vår. Salgssummen er fordelt på dei fem guttane våre, og sjøl er eg flytta til Flekkefjord. Mi aktive Randaberg-tid er dermed blitt historie, fylt av rike minner om gode medmennesker og om Guds velgjerningar.