grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 desember 2008

Smak og se at Herren er god!Søndagskvelden var me i Metodistkirken i Flekkefjord der gode kor og solister "sang julen inn" Det heile vart avslutta med kaffe og julekaker. Men før det fekk me ein 7-minutters andakt av pastor Madsen, om epler: Noen har mykje kunnskap om dyrking og kaloriinnhald og bruk av epler i payer og kaker. Men den beste bruk av eplet er jo å ta eit bit av det, ete det og la dert bli ein del av oss. - Salme 34:9 oppfordrer oss til "å smake" Guds godhet. Kunnskap om kristendommens historie og lære er bra, men det er personleg oppleving av kristentrua som gir retteleg trygghet i kvardagen og evig liv. Dette sa Jesus klart frå om i Joh. 7:17: Dersom de vil gjere min Fars vilje, så skal de få kjenna (erfara) om læra eg forkynner er av Gud eller om eg bare taler av meg sjøl (mennesketanker). - Dette skriver eg mandags kveld, på Kristens 45. bursdag. Me har nettopp fått høyrt at han i dag har vunne ein ny Mazda - og i morgen skal me til hans familie på Kritsund for å feira jul! Me gler oss!