grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 februar 2009

NLM som kirkesamfunn


Tor Erling Fagermoen, rektor ved Fjellhaug Bibelskole, har et svært godt innlegg i DagenMagazinet 18.02.09 (sitert også i utsyn.no) der han mener at NLM i framtiden bør organiseres både som en misjonsorganisasjon og et kirkesamfunn. Han nevner Det Norske Misjonsforbund som et godt eksempel på et slikt samfunn. Den historiske situasjon for NLM er ikke den samme i 2009 som den var i 1891. Det hjelper lite å danne en ny struktur dersom menighetene/foreningene våre mangler en levende vekst. Dette må vi tilby den nye generasjon av misjonsvenner dersom vi skal nå nye her heime og fortsatt ha ressurser til misjonsarbeidet ute. Fagermoen avslutter med å si at et slikt ”lettbent og lavkirkelig kirkesamfunn med sterkt fokus på misjon, ved siden av å være en misjonsorganisasjon, skal jeg med begeistring melde meg inn i!” NLM opptrer jo allerede nå på mange måter som et kirkesamfunn. På samme måte som i Misjonsforbundet må også NLM-medlemmer kunne stå tilsluttet et annet kirkesamfunn (for eksempel Dnk), og de må bevisstgjøres om hva den lokale misjonsforsamlingen vår innebærer. - Vi får tro at dette kan bli en av flere alternativer som blir lagt fram under NLMs generalforsamling 8-12.juli.