grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 januar 2009

Å krysse elver i regntid ...


Kva gjorde vi i Etiopia når flomvatnet fylte elva der vi skulle kjøre over? Jo, vi sendte ein mann i forveien for å sjekka elvestraumen. Kom han seg greitt over, kunne vi kjøre etter. Den samme situasjonen fortalde Steinar Harestad om frå Bolivia. Han er her denne veka (13-18.jan) med møter på Flekkefjord Bedehus. Torsdag kveld talte han over Moses' budskap til Josva i ei vanskelig tid: Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg - han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs (5. Mosebok 31:8). Når Jesus har gått foran oss og ordna opp med våre synder og tidligere liv, då kan me frimodig innby alle til ei ferdig frelse og eit nytt liv under Guds velbehag. - Det samme gjelder arbeid i teneste for Herren. "Hør, hvor høstens Herre ømt deg kaller: Hvem vil følge meg ...?" Også i tenesta skal vi slippe å gå aleine. Sanggruppa Gode Venner hadde både sanger og vitnemål under møtet, som vart leia av Tobias.