grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 april 2009

Tida etter påske ...


Påskedagene er over, og med dei også den intense fokusering på detaljene omkring Jesu lidelse og død og oppstandelse. Vi har fått repetert barnelærdommens fortellinger og dei slitesterte påskesangene som har overlevd generasjonene i mange hundreår. Eg hadde fem påskemøter på Solgry misjonssenter (Sveio kommune) frå skjærtorsdag til 2. påskedag, med 35-50 godt voksne tilhøyrarar. Solgry er ein fin stad, med gode senger og god mat og eit særs godt leiarskap. Bjørg og eg hadde også misjonskveld med fokus på Etiopia og Tanzania, med PowerPoint-framsyning og fortellinger. På fotoet taler eg om den tomme grava, med Golgata-gravhagen 2008 på veggbildet og temaene "Gå og fortell at tom er hans grav", og "Vi har sett Herren". - Møtene tok slutt mandags ettermiddag, nå er det kvardagslivet utenfor Solgry som tar til: Har budskapet fått merka ordene og gjerningane våre når vi møter mennesker og situasjoner?
Gå inn i Getsemane, Gå inn til din Frelsar der.
Gå inn der lærer du bønn, Gå inn og lær av Guds Sønn.
Bered ditt sinn, gå inn, gå inn, I fred og be.
Gå så ut til Golgata, Og se på din Frelsermann.
Gå ut der ser du din synd, Gå ut der ser du din skam.
Se straffen stor i gjerning, ord, Ble lagt på ham.
Gå så i hagen inn, Med all denne frykten din.
Gå inn han byder deg kom, Gå inn se graven er tom.
For dødens makt ble underlagt, Av ham Guds Lam.
Gå så i livet ut, Å lev for din Frelsermann.
Blir foten såret og trett, Gjør Jesus vandringen lett.
Blir veien slem, så gå kun frem, Du når dit hjem.