grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

08 november 2009

Sterke stemmer med et budskap!


”En sangaften du sent vil glemme” stod det i annonsen for konserten i Flekkefjord Frikirke lørdag 7.nov. Sangeren var den kjente finsk-russiske tenoren Viktor Klimenko (67). De velklingende sangene hans på svensk greip oss sterkt: ”Hallelujah, Jesus kommer!” Den verdensberømte ”syngende kossak” var som 38-åring blitt tom og utbrent og mistet meininga med livet og framtida. Med selvmordstanker i hodet påsketider 1980 husket han på at foreldra hadde lært han å komme til Gud med sin nød. Den bønnen ble vendepunktet og redningen for han. Avisene slo det stort opp da han ble frelst og begynte som gospelsanger, men nå hadde endelig den kraftfulle røsten fått et budskap å synge ut.
Daniel Kebbede, sanger og turoperatør, ledet konserten. Han understreket sterkt hovedbudskapet for oss kristne, om Jesu blod som ble utrent for våre synder. Dette måtte ikke stilne i våre kirker og bedehus! Evangelisten Amalu Geta fra Immanuel-kirken i Addis Abeba var i Norge på et to ukers besøk, og ble intervjuet av Daniel i pausen mellom sangene. Amelu hadde et sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud grep inn i de overfylte kirkene i Etiopia, med frelse og helse til mennesker i nød. Han ble nesten forskrekket over de mange tomme benkeradene han hadde stått foran her i Norge. Hadde vi glemt hva bønneropene til Herren kunne skape av velsignelse og kraft i og utenfor våre gudshus? – Budskapet som lydde for de få som hadde funnet veien til Frikirken denne kvelden, vil sent bli glemt. (Foto viser Daniel, Amelu og Viktor)