grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 juni 2012

I Adams fotspor

Thor Heyerdahls erindringsreise har fått en fin tittel. Boka kom ut i 1998 og jeg kjøpte den på NLMs nye gjenbruksbutikk i Kvinesdal - den så ulest ut. Heyerdahl (1914-2002) skriver om sine turer og oppdagelser i Adams (menneskers) fotspor, om sine tre ekteskap, og sin filosofi. Han skriver ivrig om Noas ark og syndfloden som er "innlemmet i jøder, kristne og muslimer sin felles trosarv" og som er tidfestet ved arkologiske utgravinger til omkring 3000-3100 f. Kr. (s. 280ff), og ved opptegnelser hos Mayafolket og hinduene. Boka er interessant og godt skrevet. Han sier at en vitenskapsmann må skille mellom legender og myter og bruke begge delen, og tror at "det må ha stått noe allmektig bak Det store smellet som klarte å skape alt av ingenting"."Jeg tror på den samme gud som Abraham, Jesus og Muhammed. Indianernes Store Ånd." "Om jeg skulle ønske noe for fremtiden, så var det at det ble slutt på stridighetene mellom alle trossamfunn, og at alle de som tror på en skapende kraft  bakom naturen ... skal bruke alt for å få råd og hjelp til å ta vare på naturen før vi helt forstyrrer den store hviledagen."