grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 juni 2012

Staddeland-stevnet på Gjenbruk
Asta og Palmer (bildet over) drog i gang utendørsstevnet på Staddeland i Kvinesdal for 15 år siden, og har fortsatt med det. De siste seks årene har sangeren og maleren Odd Dubland vært taler på stevnet. Søndag 24.juni måtte friluftsmøtet legges til Gjenbrukshallen på Liknes på grunn av regnbøygene. Svært mange kom fra byen og bygdene omkring med nistemat og campingstoler og fylte rommet i den store hallen, innimellom bruksting og møbler av alle slag. Asta og Palmer sørga for grøt, kaffe og kaker. Den takknemlige møtelyden hygget seg, pratet i pausen og glodde på gjenbruksvarene. Det ble et gildt stevne, med god forkynnelse og kr. 6.800 gitt i misjonsgaver. Ove Sandvik leda samværet og Birgit Svindland minnet om nødvendigheten av å ta imot budskapet og få sin sak i orden med Gud. Tobias Salmelid fortalde om hvordan de første misjonærene Paulus og Barnabas ble utsendt fra storbyen Antiokia – slik vi leser om det i Apostelgjerningene, og hva det betydde å være en sendemenighet i dag. Misjonsforsamlinga måtte legge vekt på undervisning av sine medlemmer og ta ansvar for sine utsendinger, slik de første kristne gjorde det. I samband med det nevnte han Jorunn Hamre i Shakiso i Etiopia og sine egne gutter som er misjonærer: Geir Tore i Nairobi og Tanzania, og Bent som reiser til Øst-Etiopia om en måned.