grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 september 2012

Dublandsk kulturkveld

Kulturkvelden med kunstneren og forkynneren Odd Dubland på Gyland bedehus 22.sept., gjorde oss eit minne rikare. Odd er eit musikkband i seg sjølv, han spelar piano og fiolin og syng til tonene frå synthesizeren, vakkert og gripande. Eit dikt om travelheten sin, las han opp: Han skulle ha besøkt vennen Tobias, men tok seg ikkje tid til deg - og vennen døyde. Om han ennå "gjekk på dei gamle stiane" med spelinga si? "Ja, men eg har fått nye sko!" var den smilande kommentaren hans.  Han sang "Det er vel med min sjel", etter å ha fortalt den dramatiske historien bak sangen. Giverholdts sang "Ja, du har sagt at du kommer" fekk me med oss etter litt historie om Lille Marius i Alexander Kjellands bok "Gift".
Ville me få svar i himmelen på våre mange spørsmål her nede? Nei, i himmelen vert det ingen gåte å spørre om! "Jeg løfter opp til Gud min sang, ennå en gang." Fleire historier fekk me med oss, bl.a. om oldefaren som bygde opp Dubland på Varhaug. Og diktet om Hilde sine tanker og gjeremål da bedehuset bare var halvfullt.
Odd sitt kjente kvede Kvitekrist om gamle Tore og dattera Liva, eit dramatisk møte mellom heidenskap og kristentru, fekk me også lytte til. Maleren Odd var representert med tre store og svært fine malerier, ikkje for salg, bare for beundring. Ei gave til misjonen og gode smørbrød høyrer også med til bedehuskulturen. Me hørte ingen tale, men fekk med oss det me kom for, ein gild kveld i velkjent "dublandsk ånd" - og gjekk nøgde og glade heim att i det fine haustvêret.