grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 september 2012

Vakre blomster - men forgjengelige

Blomsterelskerens høst - forberedelser til en ny vår
Gud sa ... og det ble slik: Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø av alle slag, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt (1.Mos 1:12)
Det skapte ble underlagt forgjengeligheten,.. likevel er det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten (Rom 8:20-21)