grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 oktober 2012

Ei "langhelg" med møter

Indremisjonen og Misjonssambandet har nå si felles møteveke fra torsdag til søndag, med Henning Persson (se foto) som taler. Han er fra Lyngdal, tømmermann og varm og personlig forkynner. Det er gode møter, med gode sangkrefter kvar kveld ("Ljos", Bente Brogeland, "Vokal" og Musikklaget), og bevertning. Henning preika om Marta og Maria og deira møte med Jesus: Marta var ei god misjonskvinne, men arbeidet og aktivitetene hindra henne fra nærheten til Jesus. Fredag talta han om det håp og den arven som venter på oss, ut fra 1.Pet.1. Han talte personlig og fra hjerte - og budskapet gjekk til hjerte også. Sjølv leda eg møtet fredag og hadde åpning ut frå Salme 68: 32 (Etiopia) og v.35 ("Gi Gud makt!"), og så las eg litt frå det lange brevet frå Ellen og Bent om deira arbeid i Øst-Etiopia. Bjørg stelte med maten og kaffen. Jo, me har mange aktiviteter innimellom - det vert sikkert ikkje mindre neste veke heller. Men gjennom dette får me tru at me også er redskaper for Gud og Guds rike.