grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

12 april 2013

På landevegen i Etiopia

Mange nye asfaltvegar finner me nå i landet der støv og søle var vanlig for 50 år siden. Men dermed er ikkje alt sagt. Bilane er mange, men me savner trafikk-kultur slik me for eksempel finner den i Kenya. I Etiopia har alle og ingen rett på vegen og krysser den om det er fotgjengerovergang eller ikkje. Esel og kyr brauter seg fram, det samme gjer bilane etter som frimodigheten og dumdristigheten til sjåføren er. Gateselgarane er snare til å by fram varene sine dersom dei ser ei ope bilvindu. Dårlige biler og steinet veg kan lett føra til at reiseplaner på forandrast.
Øverste bilde her viser Bent med bilen ved ein moskè i Ginnir, dei andre bildene kunne vore tatt kvar som helst ...

1 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home