grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

14 mai 2013

60 og 70 års jubileer

Det vart to store jubileer i 2013, slike som me var med på:
I april feira me at Bedehusets musikklag var 60 år, og 4.mai feira me Flekkefjord Felleslag som vart etablert alt i 1943.
Tidligere og nåverande områdeleder som var med på jubileumsfesten: Frå venstre: Kjell Sverre Trodahl (1988-2012), Ove Sandvik (frå 2012-), Steinar Handeland (1986-88), Tobias Salmelid (1982-85)
1.rekke: Torlaug, Solveig, Bjørg, Åse, Torhild, Eldbjørg
2- rekke: Sissel S, Aslaug, Edit, Dagny, Sissel K, Jorunn, Hildur
3.rekke: Olaf, Nils, Sivert, Kjell, Jan Ø, Gordon, Magne, Jan K, Tobias, Alf