grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 mai 2013

Pinse - jødisk og kristen

"Fra dagen etter (påske-)sabbaten skal dere telle sju fulle uker - femti dager - og bære fram grødeoffer ..." (3 Mos 23:15-16) "På førstegrødens dag, når dere feirer ukefesten og bærer fram for Herren offer av den nye grøden, skal det være en hellig samlinmg." (4 Mos. 28:26). Dette er en av jødenes tre store høytider fra gammelt av, og den feires også i dag i Israel under navnet "Shavuot" (ukene). Høytiden startet på onsdag denne uken, og kalles også pinse (etter det greske ordet pentekost = femti). I tillegg til å være en takkefest for grøden, er den også feiret som en takk for loven som Gud gav folket på Sinai.
 "Da pinsedagen kom, var apostlene samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser ... Tunger som av ild viste seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige Ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden gav dem å forkynne." (Ap.gj. 2:1-4). Og hva talte de om? "Denne Jesus som dere krossfestet, har Gud (reist opp fra de døde og) gjort til både Herre og Messias. Vend om og la dere døpe i Jesu navn, så skal dere få tilgivelse for syndene, og den hellige Ånds gave." (2:24, 36-38) Den samme innbydelsen gjelder for oss i dag, når vi nå snart feirer pinsen da Ånden kom - ikke bare over enkelte Guds menn som i den gamle pakts tid, men over alle som tar imot Jesus som Herre og Frelser.