grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

08 august 2013

Mannen som forandret verden

Dette er tittelen på ei bok på 246 små sider, utgitt av UIO Produkter (Proklamedia), 2. opplag 2013. vi har fire evangelier i Bibelen, d.v.s. småskrifter som forteller om Jesu liv og lære og skrevet av henholdsvis Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Denne vesle boka her er en kronologisk sammenfatning av det de fire evangelieforfatterne har fortalt. På de første sidene blir boka anbefalt av kjente personer som Jesus betyr alt for. Han har nemlig forandret og preget verdens historie i de siste 2000 år. Jeg kjøpte 10 eks. av boka og gav den til venner som kjente Jesus. Og som likevel ville - som jeg selv - få en ny opplevelse ved å lese denne store FORTELLINGEN i sammenheng. Språket er ledig og godt norsk, og tro mot den originale teksten.
Jeg las det stykket som Per Fugelli nylig har skrevet i Vårt Land, og som han fremførte under gudstjenesten på NRK 4.august. Han begynte med å si at han hadde ingen gud, men han hadde Jesus. Så fortsatte han med å rose Jesus som sitt store forbilde og som den alle burde følge både personlig og sosialt. Men Fugelli overså det de litterære kildene forteller oss om Jesus som Gudsønnen og menneskenes stedfortredende syndebærer. I denne vesle boka får vi ALT om Jesus, ikke bare selvvalgte sitater og utvalgte historier. Les den grundig. Den er nemlig skrevet for deg.