grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 mars 2014

Jøder under angrepOverskriften henspiller ikke på stridighetene i Midt-Østen, men på situasjonen her i Skandinavia. 12.februar forbød den danske matminister rituell slakting etter jødiske og islamske regler i Danmark. Begrunnelsen var at «dyreetikk er viktigere enn hensynet til religionsfrihet». Allerede i 2009 hadde Stortinget vedtatt det samme hos oss. I flere land – også vårt – føres kampanjer mot omskjæring av guttebarn, selv om dette er blitt gjort på millioner av menn opp gjennom flere tusenår av religiøse eller kulturelle årsaker. Argumentene mot jødenes kosherslakting og omskjærelse er stort sett at vil de bo i Norge må de følge norsk tradisjon, og der er det ingen forståelse for jødenes gamle tro. Det heter ikke lenger at «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget», men norske lover gjør det litt etter litt vanskelig for dem å bo i landet vårt – for her skal jo alle innordne seg i et samfunn der religion er mer eller mindre blitt en ikke-sak. Da hjelper det lite om FN i 1948 vedtok at «enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet» (Menneskerettighetene, artikkel 18).(Prøvde å få dette stykket inn i avisen Agder ... men forgjeves)