grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 mai 2014

Guds gjerninger i farger og under debatt

Prost Anders Mathias Larsen talte i Flekkefjord kirke 17.mai. Det me husker best frå den gode talen ut frå "Marias lovsang" (Luk 1:50-53) var at han satte farger på Guds gjerninger: Guds miskunn og godhet er den trauste himmelblå fargen som møter oss kvar dag og som me kan stole på gjennom livets mange ups and downs. Den kvite fargen skin gjennom når me opplever at Gud griper inn på spesielle måter ved sine undergjerninger både til frelse og helse. Rødfargen står for våre kjærleiksgjerninger og omsorg for kvarandre. Når Gud "metter de sultne med gode gaver" er det nemlig oss han bruker til det.
På nasjonalfesten på bedehuset om kvelden fekk me høyra ein solid festtale av stortingsrepr. Hans Fredrik Grøvan (Krf). Han la vekt på korleis Hauge-vekkelsen og kristentrua hadde vore med og forma grunnlova vår for 200 år siden. Det var tradisjonell 17.mai-feiring som gjer oss takksamme til Gud som har "signa vårt dyre fedreland" gjennom alle desse åra.
Både tankane mine og "Dagen"s debattsider har i det siste vore mykje opptatte av Guds skaperverk, om han gjorde det på 6 dager for ca. 6000 år siden eller brukte lenger tid. Solide artikler av Espen Ottosen, Jon Kvalbein, Johannes Kleppa og andre har skapt mange spontane leserinnlegg, meir eller mindre djuptenkte. Når ein tar omsyn til formen og intensjonen ved skapersoga i 1.Mos 1-2, og Guds bud til menneskene om å underleggja seg (utforske ved prøving og feiling) det skapte, så trur eg noen av debattmotsetningane er unødvendig oppkonstruerte. Me kan nemlig godt godta at kristne brør ser ulikt på noen detaljer, etter den innsikten Gud har gitt kvar og ein. Kanskje er det noe i at Gud skapte - og tok kontakt med - Adam og Eva for ca. 6000 år siden, etter at han hadde satt i gang ei skaperutvikling som varte i millioner av år (jf. Denis Alexander: Creation or Evolution: Do we have to choose?). Personlig trur eg me skal halde fast på - og roa oss med - Moses sine ord i 5.Mos. 29:29: "Det som er skjult, hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart, tilhører oss og våre barn ..."