grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 mai 2014

Hagearbeid og Homma-tur Mandagen (26.mai) opprann med nydelig vêr, sol og varme. I hagen la me spesielt merke til vår kvite og velluktande syrenebusk. Men utenfor gjerdet, i den bratte skråningen, voks andre busker som me ikkje satte så stor pris på. På formiddagen væpna eg meg med sigden og ljåen og satte i gang ... vel vitande om at arbeidet ville ta si tid, sikkert 2-3 dager.
Om ettermiddagen var me på vår årlige tur til Homma i Gyland. Der har Kjell Svindland sitt gamle sommerhus, og til dette har har siden 1976 bedt Musikklagets medlemmer med ektefeller til avslutning på sangøvelsene før sommerferien. Kjell kunne fortelle at hans tipoldefar var født Kongevold (gard i Gyland) og hadde vore med på Eidsvold i 1814. Det var 22 som hadde funne vegen til Homma og der gjekk ettermiddagen og kvelden på tradisjonell vis: Først fekk me ein god middag med brød og grilla pølser, karbonader og sommerkoteletter.
 Kjell i rutet skjorte, og Olaf Thormodsæter (Musikklagets leder) ser etter at grillinga går greit. Så snart me alle er godt forsynte, kaller Kjell oss ut på plenen til konkurranser: pilkasting og boccia (spill med trekuler). Alle må vera med i fleire omganger. Konkurransene vert avslutta med premieutdeling: pølser (frå Svindlands pølsefabrikk) av forskjellig lengde. Bjørg fekk førstepremien i "trekulekastinga", ei stor påleggspølse. Denne vant ho også for to år siden!
Samværet vart avslutta inne med kaffe og kaker, sang og vitnemål. Kjell og Olaf fekk velfortent takk og mange godord for deira innsats gjennom heile året. Me føler oss sammensveisa som ein søskenflokk, og vart minna om at me har ein felles Far som tar seg av oss: O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en Fader i det høye, som faderomsorg for meg bær.