grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 juni 2014

Minner: Mansjuria, Kvås, etc

Starten på møter og hendinger i juni var svært interessant. Søndag 12.juni var me sammen med Eva og Lars Olsen på fin kjøretur til Sokndal, på misjonsmøte av dei sjeldne: Det var 100-årsminne for dr. Tønnes Frøyland som vart skutt og drept av røverne i Kina, og så hadde me besøk av Knut Aalgaard som sammen med 40 andre kom seg ut frå Mansjuria i april 1946 - då var han knapt 2 år gammel. Han var født 6.juni 1944 og 3 dager etter døde faren av tyfus, mora sat igjen med 3 smågutter, isolert av krigen. Svært dramatisk. Bildet av Knut er tatt av Ove Sandvik.
3-4.juni var me på Kvåstunet. Det var samlinga av alle elevene som hadde vore på Kvås Folkehøgskule for 55 år siden, 50 elever møtte opp, deriblant Bjørg, Ketil Fuglestad, Egil Eide (vikarlærer det året), og Paul Qvalbein (vaktmester det året), Olav Vegge (leder i komiteen). I tillegg kom 20 ektefeller. Veldig gildt samvær for oss alle.
Og så me me huske på det som foregår heime. Huset vært er nyvcaske og klar for maling. Ugraset og andre vekster nedi bakken er kutta, og i stova beundrer Bjørg ein av orkideene som har komme med ein avlegger på stilken. Fantastisk.
Og så kommer pinsehelga med Kvinesdal gjenbruk i dag, Haydombasaren i kveld, Tonstadlistevnet 2.pinsedag, og diverse møter utover i veka.