grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 oktober 2014

Foto av Jesus, skjegget og langhåret, torturert, pisket, korsfestet, gravlagt i hast – med blodtype AB.Det er Likkledet i Torino vi snakker om. Frikirkepastor Oddvar Søvik (69) orienterte vel 40 menn om dette i Flekkefjord frikirke fredags kveld. Det avlange likkledet er 4,36x1,1 m og viser et negativt avtrykk av en korsfestet mann på 1,75-1,80 m. Historien forteller at det var dette kledet Jesu legeme ble svøpt i etter korsfestelsen. Det ble liggende igjen i graven etter at Jesus hadde stått opp og de kristne tok seg av det senere. Under forfølgelsene kom det til Edessa i Tyrkia i år 544, deretter finner vi det i Konstantinopel (Istanbul) i 944-1204, og så tok korsfarerne det med seg til Lirey i Frankrike, der det er nevnt i 1352. Siden 1578 er det oppbevart i domkirken i Torino i Nord-Italia. Likkledet ble første gang fotografert i 1898, og siden saumfart og undersøkt av leger, biokjemikere, arkeologer, tekstileksperter, rettsmedisinere og andre i over 100 år uten at antatt forfalskning er påvist. Unøyaktige prøver og undersøkelser som har dratt kledets historie og alder i tvil, er tilbakevist senere. Kledet viser vevtype og pollenrester fra Palestina for 2000 år siden, og pengestykket som var lagt over øyelokkene er en lepton fra år 29 e.Kr. Søvik forklarte engasjert og med lysbilder alle detaljene på kledet etter piskeslaga, tornekronen, naglemerkene i håndleddet og føttene, og spydstikket i siden. I løpet av det timelange foredraget ble det en mengde detaljer omkring undersøkelsene, vi kan ikke ta med alt dette her. Konklusjonen var imidlertid klar: Det er ikke kommet fram noe fund i undersøkelsene som tilbakeviser at kledet er brukt som svøp om Jesu lik.
Søvik var blitt spurt om hva dette likledet betydde for ham personlig, og svarte "Dette har ingen betydning for min tro på Jesus, denne troen er nemlig basert på øyevitnenes beretning i Det nye testamentet. Men for den som tviler på disse beretningene, må det være vanskelig å overse et slikt klart, historisk og konkret vitnesbyrd om Jesu korsfestelse og død. Mange led døden på et kors, men historien kjenner bare én med tornekrone!»
Vi er takksamme til Oddvar Søvik og til de andre som deltok på samværet denne kvelden. Rømmegrøten og spekematen var svært god!