grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 februar 2015

Årsmøte for misjonslaget

10.feb. hadde me årsmøte i Flekkefjord Misjonslag av NLM. 28 personer hadde funne veien til møtet, derav fleire frå ImF, det var fint. Styreformannen Reidar Mæstad leda samlinga, Kjell Trodahl hadde andakt, Sven Hogstad las årsmeldinga, Bjørg styrte med valget og Solfrid Løland med regnskapsoversikten. Det vart helst gjenvalg, men noen var slitne eller trøtte og måtte ha avløsning. Bjørg gjekk inn som styremedlem i staden for Solveig Forseth som hadde stått i mange år. Oppgavene som Hildur Fjose  (valgnemnda) og Sven Arve (vår medlem i bedehusstyret) hadde hatt, vart overtatt av Eldbjørg Kydland. Det er velsigna å ha med "ja-mennesker" å gjere. Litt samtale vart det også, med fokus på bønn, på å få tak i yngre krefter, på mat i starten av misjonsmøtene, og på meir samarbeid med andre organisasjoner når det gjaldt søndagsmøtene. Me har jo mye samarbeid ellers med Indremisjonen, og kunne gjerne hatt mye meir, dei sliter med å få folk i styret - på deres årsmøte veka før fant dei ingen som kunne ta på seg å vera styreleder. På vårt årsmøte kom det inn ca. kr. 7500 i kollekt.

Nytt styre: Sven Hogstad, Randi Krogedal (vara), Reidar Mæstad, Solfrid Løland (vara), Bjørg N. Salmelid  
Halvparten av forsamlingen, Reidar ved pianoet, Kjell nærast talerstolen, Sven har tatt opp misjonsgaven.