grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 februar 2015

Korleis nå dei unådde

Nesten 50 misjonærer var samla til weekend på Holmavatn om dette emnet: korleis kan me nå dei unådde med teltmakerarbeid? Misjonærer kommer ikkje inn i dei mange muslimske statene i Central-Asia og Nord-Afrika, men det er likevel dette som er NLMs mål i årene framover. Paulus seier i Rom 11 at når "hedningene er kommet inn i fullt mål, så skal hele Israel bli frelst ... Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres". Det er som eit ekko av Jesu ord om at evangeliet først måtte forkynnast i heile verden ... for alle folkeslag, "så skal enden komme" (Matt 24:14). Det vart fokusert på ymse turkisktalande "-stan"-stater i Asia og på arabiske stater i Afrika, slike som var nådd av evangeliet på 3-400-tallet og seinare okkupert av islam. Andre land vart også nevnt, ikkje berre som eit mulig mål for misjonen, men der kristne fagfolk alt var "utplasserte" som "teltmakarar". Det er egentlig ei umulig misjonsmark, men ingen ting er umulig for Gud. Også fra tidligere misjonsfelt, Kina, Japan, Korea, blir nå misjonærer sende ut til bl.a. Afrika. For NLM sin del, begynte det med at noen kvinner i Bergen i 1891, var trofaste mot Guds kall. Allerede samme hausten vart dei første misjonærene utsendt til Kina! Og misjonens Herre har framleis det samme målet, for "han vil ikkje at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fra til omvending." (2.Pet 3:9) - Så snakka me litt om "medvandring" og "disippelgjering" og den gode maten på Holmavatn og gleden over å treffe kvarandre igjen. Kort sagt: Ei gild helg!